PORA NA POLA S.A. – emisja akcji

PORA NA POLA S.A.

Dołącz do grona ponad 1500 akcjonariuszy internetowego targu naturalnego jedzenia!

z 1 915 200 zł

z 1 915 200 zł
 
Inwestorzy
105 zł
Cena Akcji
18 240
Liczba Akcji
Kampania zakończona

Zainwestuj w Pora na Pola i przyczyń się do zmian w handlu żywnością w naszym kraju!

Pora na Pola to internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu. Od ponad czterech lat dostarczamy świeże, starannie wyselekcjonowane produkty do naszych klientów na terenie całej Polski za pośrednictwem platformy www.poranapola.pl. Już teraz współpracujemy z ponad setką zaufanych dostawców: polskimi, drobnymi rolnikami i lokalnymi producentami najwyższej jakości żywności.

Rok 2021 był rekordowy pod kątem sprzedaży, emisji akcji i realizacji najważniejszych celów inwestycyjnych szybciej niż przewidywaliśmy. Ostatnie miesiące to także przygotowanie nowych projektów, które mają na celu przyspieszenie naszego wzrostu w kolejnych latach.

Idziemy po więcej! Nowe inicjatywy sprzedażowe oraz sukces poprzednich ofert publicznych akcji, a także kontynuacja założonej strategii finansowania, wpłynęły na naszą decyzję o realizacji czwartej emisji crowdinvestingowej zapowiedzianej już rok temu.  Dołącz do grona ponad 1500 akcjonariuszy internetowego targu naturalnego jedzenia!

Proces zakupu akcji jest bardzo łatwy

Crowdfunding udziałowy pozwala na zakup akcji firmy i sprawia, że dzięki inwestycji stajesz się akcjonariuszem spółki (proporcjonalnie do liczby zakupionych akcji). Proces zakupu akcji trwa kilka minut i składa się z kilku prostych kroków.

Cele emisji

Inwestujemy w zadowolenie konsumentów

Dzięki nabytemu doświadczeniu wiemy, jak zainwestować pozyskany kapitał, aby stać się liderem internetowej sprzedaży rzemieślniczego jedzenia i zapewnić konsumentom doskonałe doświadczenia związane z korzystaniem z tej usługi.

Źródło: Spółka

 1. Rozwój technologii e-commerce i predykcji popytu – 900 000 zł W czerwcu 2021 roku uruchomiliśmy nową, bardziej rozwojową odsłonę naszego targu wraz z nowym cyklem dostaw i zamawiania – dostarczamy nasze produkty szybciej i częściej, co wiążę się z koniecznością prognozowania zapotrzebowania, żeby zapewniać jak najlepszą ofertę i nie dopuszczać do strat na etapie produkcji i handlu. Przez ponad pół roku zbieraliśmy i analizowaliśmy dane związane z popytem i podażą w nowym schemacie działania naszego targu, tak aby móc stworzyć narzędzie, które pomoże nam w lepszej predykcji i automatyzacji zamówień. W ramach celu tej emisji przeprowadzimy dwa z trzech etapów projektu rozpoczynającego się 1 marca 2022 roku dofinansowanego na kwotę niemal 1 000 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, przy czym środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego zostaną przekazane po zakończeniu projektu w formie zwrotu części kosztów. Środki pochodzące z emisji będą przeznaczone na zaprojektowanie systemu prognozującego zapotrzebowanie konsumentów na regionalne produkty spożywcze od rolników i małych producentów.
 2. Rozwój technologii dokumentującej drogę pochodzenia produktu – 350 000 zł Wiemy, że nie wszyscy ufają naszej słownej gwarancji, co do pochodzenia produktu i weryfikacji współpracujących z nami dostawców. Chcemy docierać do nowych klientów i przekonać nieprzekonanych co do tego, że nasze produkty wyróżniają się pod kątem stosowanej metody uprawy czy produkcji, najkrótszej możliwej drogi “z pola na stół” i są po prostu uczciwe, a więc warte swojej ceny. Dlatego w ramach tego celu inwestycyjnego przeprowadzimy analizę wykonalności z dostawcami i prototypowanie rozwiązania technologicznego polegającego na zbudowaniu paszportu produktu i dobór jednej z dostępnych technologii do dalszych prac, np. blockchain. Docelowym rozwiązaniem (w dłuższej perspektywie, wymagającym dalszego finansowania) byłoby umożliwienie klientowi zeskanowania kodu QR na etykiecie naszych produktów i zapoznania się z drogą, jaką przebył ten produkt przed trafieniem do jego domu. Po zakończeniu prac nad projektem oraz w przypadku uznania, że produkt ma potencjał do jego komercjalizacji, Spółka nie wyklucza możliwości licencjonowania opracowanej technologii do spółki powiązanej z głównym akcjonariuszem – DeFood sp. z o.o., w celu jej dalszego rozwoju oraz komercjalizacji. Ewentualna współpraca między podmiotami odbywać się będzie na warunkach rynkowych.
 3. Rozbudowa kanałów sprzedaży – 250 000 zł Paradoksalnie pandemia wcale nie przeniosła Polaków do zakupów do sieci, a zatarła granice pomiędzy kanałem online i stacjonarnym. Polacy nie chcą robić zakupów online, nie chcą robić zakupów offline – chcą robić zakupy tak, jak w danej chwili mają na to ochotę. Widzimy wiele korzyści w przenikaniu się sprzedaży w obu tych kanałach, mamy też poczucie, że nasze produkty warto prezentować w świecie rzeczywistym z racji na ich specyfikę. W ramach tego celu inwestycyjnego wykonamy pierwszy krok do wyjścia z naszą ofertą poza Internet, aby poszerzyć grupę docelową i zbudować większą świadomość naszej marki. Środki z emisji wydatkować będziemy na przejęcie i rozwój pierwszego sklepu stacjonarnego, z którym aktualnie prowadzimy rozmowy lub w przypadku niepowodzenia negocjacji na stworzenie partnerskich miejsc sprzedaży stacjonarnej lub punktów odbioru dla naszych produktów.
 4. Działania promocyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu Spółki – 215 200 zł Przeprowadzimy projekty zwiększające sprzedaż, a które jednocześnie są sztandarowymi w ramach wdrożenia naszej strategii rozwoju opartej na odpowiedzialności społecznej biznesu. Przez najbliższe 6 miesięcy w ramach tego celu inwestycyjnego skupimy się na budowaniu i komunikowaniu wyróżniającej się marki, która realnie ma pozytywny wpływ na lokalne społeczności w zakresie transparentności, etycznego wynagradzania i kultywowania tradycji. Środki z emisji będą wydatkowane w związku z projektami prowadzonymi w ramach otrzymanego wsparcia od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w ramach akceleratora NESsT & IKEA Social Entrepreneurship, a także na kampanię promującą etyczne wynagradzanie producentów.
 5. Rozwój oferty degustacyjnej jedzenia i polskich alkoholi – 200 000 zł Jedzenie najwyższej jakości może iść w parze z degustacyjnymi porcjami dobrego alkoholu. Na stronie Pora na Pola od 1 grudnia 2021 roku prezentowana jest oferta wyselekcjonowanych polskich rzemieślniczych alkoholi. W kolejnym kroku będziemy pracować nad rozbudową portfolio wokół degustacyjnych kategorii, co pozwoli nam dotrzeć do koneserów, którzy są gotowi zapłacić adekwatną cenę za wyjątkowe doświadczenia kulinarne. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wprowadzenia do oferty nowych produktów oraz prezentację klientom oferty degustacyjnej w formie pairingu jedzenia i alkoholi.
Q2 2022
 • Rozwój oferty degustacyjnej jedzenia i polskich alkoholi
 • Rozwój technologii dokumentującej drogę pochodzenia produktu
Q3 2022
 • Rozwój technologii e-commerce i predykcji popytu
 • Rozbudowa kanałów sprzedaży
 • Działania promocyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu Spółki

Możliwości wyjścia z inwestycji

Czas od wybuchu pandemii to okres skalowania przychodów oraz struktury firmy, a także intensywne pozyskiwanie kapitału i inwestowanie w technologię, logistykę, sprzedaż i nowe projekty w celu zapewnienia dalszego wzrostu. Możliwości wyjścia dla inwestorów pozostaje bez zmian względem poprzedniej emisji – planujemy wprowadzenie akcji Pora na Pola na rynek NewConnect pod koniec 2023 roku.
Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu uzależnione będzie od uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem.

O nas

Jesteśmy ekspertami od rzemieślniczego jedzenia

W Pora na Pola pomagamy podejmować dobre decyzje, co do jakościowego i uczciwego jedzenia, dzięki naszej wiedzy i eksperckiej selekcji.
6 000 000 zł skumulowanej sprzedaży dotyczy okresu 2018-2021. * Dane własne Emitenta. Dane za 2018 rok oraz pierwszą połowę 2019 roku zostały osiągnięte w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Pora na Pola Adrian Piwko, której przedmiot był tożsamy z obecną działalnością Spółki.

Kochamy to, co robimy

Wiemy, co robimy

W Pora na Pola wierzymy, że tradycja rzemieślnicza powinna przetrwać. Tworząc platformę naszego internetowego targu, zbudowaliśmy model biznesowy pozwalający lokalnym producentom i rolnikom oferować swoje produkty w skali całego kraju za pośrednictwem strony internetowej www.poranapola.pl. Dzięki temu nasi dostawcy mogą mieszkać w małych miejscowościach, miejscach, które kochają, mając pewność, że mogą liczyć na dostęp do klientów przez cały rok. Jesteśmy niezbędnym łącznikiem między rzemieślnikami a ludźmi z miast, którzy za rzemieślniczym jedzeniem tęsknią, którzy go potrzebują i którzy są gotowi za to jedzenie zapłacić uczciwą cenę.

Nasze najważniejsze filary działalności to:

 • platforma internetowa – budowa i utrzymanie serwisu oraz aktualizacja oferty,
 • weryfikacja dostawców – wybór najlepszych rolników i producentów do współpracy, kontrola jakości produktów,
 • organizacja logistyki – odbiór zamówionych wyrobów od producentów, konfekcja, transport do klienta.

Spółka nawiązała współpracę z nowym operatorem logistycznym Frigo Logistics. Dzięki tej współpracy Spółka rozpoczęła dostawy z zachowaniem pełnego ciągu chłodniczego do ponad 90 miast w Polsce aż cztery razy w tygodniu. Objęte zostało zasięgiem tych dostaw około ⅓ mieszkańców Polski. W pierwszym etapie dostawy realizowane są w nocy, a paczka zabezpieczona termicznie opakowaniem zwrotnym czeka nad ranem pod drzwiami tak jak dieta pudełkowa.

To ogromna zmiana, która z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do wzrostu zamówień. Wcześniej Spółka była w stanie dowieźć pełną ofertę tylko do sześciu miast Polsce.

[Aktualizacja dn. 3.02.2022]

Strategia rozwoju oparta na odpowiedzialności społecznej biznesu

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nas przede wszystkim uczciwość, którą kierujemy się przy każdej codziennej decyzji. Jesteśmy uczciwi wobec klientów, wobec rolników i małych producentów, wobec społeczeństwa, wobec akcjonariuszy i wobec planety.

Wierzymy, że dobra praca może zmienić życie

W grudniu 2021 podpisaliśmy porozumienie z funduszem NESsT w ramach programu akceleracyjnego NESsT i IKEA Social Entrepreneurship, którego celem jest poprawa warunków zatrudnienia dla osób wywodzących się z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym czy ubóstwem. NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa, które tworzą wysokiej jakości miejsca pracy dla społeczności o słabo rozwiniętej infrastrukturze, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.
W ramach programu skupimy się na tym, żeby w szczególności wesprzeć najdrobniejszych współpracujących z nami rolników, a także włączyć do naszej rodziny kolejnych i powiększyć ich potencjał sprzedażowy za pośrednictwem platformy Pora na Pola, co przyczyni się także do poprawy jakości ich życia.
 

Tworzymy krótki łańcuch dostaw

W październiku 2021 r. podpisaliśmy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie której Spółka, jako lider konsorcjum, otrzyma pomoc publiczną w łącznej wysokości 325 000 zł. Obecnie Spółce została wypłacona kwota 260 000 zł. Środki te będą podlegać podziałowi z innymi członkami konsorcjum. W ramach działania “Współpraca” na rzecz tworzenia Krótkich Łańcuchów Dostaw zawiązaliśmy z 8 rolnikami konsorcjum Por Familia, którego zostaliśmy liderem. Celem grupy jest poprawa konkurencyjności i zwiększenie sprzedaży produktów poszczególnych jej członków.

W październiku 2021 r. podpisaliśmy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na podstawie której Spółka, jako lider konsorcjum, otrzyma pomoc publiczną w łącznej wysokości 325 000 zł. Obecnie Spółce została wypłacona kwota 260 000 zł. Środki te będą podlegać podziałowi z innymi członkami konsorcjum. W ramach działania “Współpraca” na rzecz tworzenia Krótkich Łańcuchów Dostaw zawiązaliśmy z 8 rolnikami konsorcjum Por Familia, którego zostaliśmy liderem. Celem grupy jest poprawa konkurencyjności i zwiększenie sprzedaży produktów poszczególnych jej członków.

Transparentna cena

Wspólnie stwórzmy ideę świadomych zakupów! Na nasz targ właśnie wprowadziliśmy pojęcie transparentnej ceny. Kupując w Pora na Pola wiesz, co składa się na cenę produktu. Wierzymy, że w przyszłości stanie się to standardem rynkowym, a my jako pierwsi pokazujemy, że możliwe jest zarówno płacenie producentowi godnego wynagrodzenia, jak i otwarte informowanie o własnych kosztach. Cena detaliczna nie musi być kilka razy wyższa od ceny płaconej rolnikowi, a transakcje nie muszą stanowić tajemnicy handlowej – wystarczy chcieć.

Algorytm predykcji popytu

Na początku grudnia 2021 roku pozytywnie rozpatrzono nasz wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie niemal 1 000 000 zł.

Dzięki nowemu rozwiązaniu technologicznemu będzie można przewidzieć, z określonym prawdopodobieństwem, jakie zapotrzebowanie na konkretny produkt będą mieli klienci Pora na Pola w danym okresie w przyszłości. Algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję będzie brał pod uwagę m.in. sezonowość, historię zakupową, aktualne trendy, planowane promocje. Rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania współpracujących z nami rzemieślników, którym trudniej planować pracę, ze względu na niemasową produkcję oraz na tradycyjne metody wymagające czasu (jak np. naturalne dojrzewanie sera). 

Cieszymy się, że technologia może pomóc w kultywowaniu tradycji rzemieślniczej produkcji naturalnej żywności. Pora na Pola przenosi tradycyjny model zakupów na targu do internetu, a wraz z tymi przenosinami staje się firmą z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi wspierającymi logistykę. 

Dotychczas Spółka przeprowadziła prac polegające na zbieraniu, czyszczeniu, agregowaniu i analizowaniu danych. Prace te zostały sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii D. Dalsze prace Spółka zamierza realizować w 2022 roku. 

Pole i Alkohole

W ostatnich dniach września 2021 roku założyliśmy Pole i Alkohole Sp. z o.o. – nową spółkę, której 100% udziałów należy do Pora na Pola S.A. Jej celem jest agregowanie producentów lokalnych, polskich rzemieślniczych alkoholi, których produkty będą prezentowane na platformie Pora na Pola. Na początku grudnia 2021 roku  na naszej stronie pojawili się pierwsi kraftowi producenci z ekologicznymi winami z polskich winnic, rzemieślniczymi piwami z małego browaru, domowymi nalewkami czy lokalnie destylowanymi wódkami. 

Chcemy przenieść całą dotychczasową filozofię i wartości, według których prowadzimy Pora na Pola i odtworzyć ją w ramach nowego, alkoholowego projektu. Przyświeca nam lokalność, naturalność i chęć połączenia małych, wyselekcjonowanych dostawców z klientem, zapewniając mu przy tym jak najłatwiejszy i najszybszy proces zakupowy.

Warzywa i blockchain

 7 grudnia 2021 roku została założona spółka DeFood Sp. z o.o., której 10% udziałów należy do Pora na Pola S.A., a 90% do założyciela Pora na Pola – Adriana Piwko. Celem założenia spółki było uruchomienie w przyszłości nowego projektu technologicznego, wykorzystującego  potencjał technologii blockchain oraz tokenów NFT, którego misją jest maksymalna decentralizacja dystrybucji żywności na całym świecie i zapewnienie żywności pełnej transparentności na całym łańcuchu dostaw.

Plan finansowania i rozwoju

Sukcesy poprzednich emisji

Dotychczas przeprowadziliśmy już trzy emisje crowdinvestingowe organizowane przez ostatnie trzy lata na początku każdego roku, zyskując grono ponad 1500 akcjonariuszy. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na rozwój technologiczny, logistyczny, ofertowy oraz działania marketingowe i sprzedażowe, co przełożyło się na istotne dla naszej firmy wskaźniki, takie jak średnia wartość zamówienia, liczba współpracujących dostawców czy ruch na stronie.  

W roku 2021 finansowanie z ostatniej emisji umożliwiło nam uruchomienie szybszych dostaw, otwarcie nowego magazynu w Łodzi, stworzenie oferty B2B, rozpoczęcie sprzedaży subskrypcyjnej na nowej odsłonie naszego portalu oraz start nowego projektu technologicznego badawczo-rozwojowego.

Realizacja celów ostatniej emisji

 • Wprowadzenie szybkich dostaw w Warszawie i Łodzi – czerwiec 2021 (800 000 zł)
 • Otwarcie magazynu w Łodzi – czerwiec 2021 (650 000 zł)
 • Rozwój sprzedaży B2B – stworzenie unikatowego programu dla korporacji „Świadomy Pracownik” – listopad 2021 (160 000 zł)
 • Wprowadzenie modelu sprzedaży subskrypcyjnej – październik 2021 (400 000 zł)
 • Projekt badawczo-rozwojowy – w roku 2021 zrealizowane prace badawcze polegające na zbieraniu, czyszczeniu, agregowaniu i analizowaniu danych (600 000 zł) – dalsze prace w 2022 roku

Wraz z rozwojem i wzrostem przychodów podczas każdej kolejnej emisji akcji rośnie cena emisyjna akcji naszej Spółki.

Zdywersyfikowane i wieloetapowe finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa

Czwarta emisja crowdinvestingowa spółki jest kolejnym krokiem, zapowiedzianym podczas poprzedniej emisji, zgodnym ze strategią finansowania i rozwoju Pora na Pola S.A., która zakłada zakłada pozyskiwanie finansowania w sposób wieloetapowy, pozwalający na stopniową realizację założonych celów biznesowych, z możliwie krótkimi odstępami pomiędzy rundami inwestycyjnymi, umożliwiającymi bardziej zwinne dopasowanie celów inwestycyjnych do aktualnej sytuacji rynkowej oraz przedsiębiorstwa.

Q4 2023

Planowane wprowadzenie akcji do obrotu na giełdzie New Connect

Q3 2023

Runda inwestycyjna typu PRE-IPO

Q3 2022

Start 5 emisji crowdfundingowej

Marzec 2022

Rozpoczęcie drugiego projektu badawczo-rozwojowego z dofinansowaniem z funduszy UE

Styczeń 2022

Start 4 emisji crowdfundingowej

Grudzień 2021

Porozumienie z NESsT

Październik 2021

Podpisanie umowy o dofinansowanie z ARiMR

Wrzesień 2021

Start prywatnej zamkniętej emisji akcji

Luty 2021

Start 3 kampanii crowdfundingowej

Czerwiec 2020

Rozpoczęcie projektu badawczo-rozwojowego

Marzec 2020

Start 2 kampanii crowdfundingowej

Marzec 2019

Start 1 kampanii crowdfundingowej

Wrzesień 2017

Założenie Pora na Pola

Rynek

Rynek przyspieszył

Handel internetowy w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco przyspieszył. Jak wynika z raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2021”, już 77 proc. Polaków (użytkowników internetu) robi zakupy online. (źródło). Rynek e-grocery, czyli rynek zakupów świeżej żywności z dostawą do domu, rośnie najszybciej ze wszystkich segmentów e-commerce. W 2020 roku zanotował niemal 60% wzrostu względem roku ubiegłego, a najnowsze prognozy zakładają 30% wzrost tego segmentu rok do roku przez kolejnych 5 lat (źródło). 

Zmiana nawyków żywieniowych

Według raportu PwC 82% osób deklaruje, że stara się kupować zdrową żywność, a 72% zazwyczaj lub zawsze czyta skład produktów przed umieszczeniem ich w koszyku (źródło). Polacy szukają produktów, których źródło są w stanie zweryfikować. Szukają potwierdzenia, że produkty spożywcze trafiają do nich niemal bezpośrednio z pola/od dostawcy – wynika z prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego badań nt. zaufania do łańcucha dostaw w sektorze spożywczym (źródło). 

Zakupy

Świadome dokonywanie zakupów oraz dbałość o kwestie środowiskowe to aspekty, które stale zyskują na znaczeniu wśród konsumentów, także w Polsce. Dla 62 proc. klientów etyka sprzedawcy (np. przyczynianie się do rozwoju społeczności lokalnych czy troska i aktywne działania na rzecz środowiska naturalnego) jest obecnie o wiele ważniejsza niż miało to miejsce przed pandemią. W każdej działalności można znaleźć miejsce na proekologiczne rozwiązania, jednak sektor handlu ma do tego wyjątkowe warunki (źródło).

Zatwierdzenie strategii “od pola do stołu”

22 października 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. W strategii określono konkretne cele, w tym zmniejszenie stosowania pestycydów i ryzyka z tym związanego o 50%, zmniejszenie stosowania nawozów o co najmniej 20%, zmniejszenie o 50% sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt gospodarskich i w akwakulturze oraz zwiększenie udziału upraw ekologicznych w całkowitej powierzchni użytków rolnych do 25%. 

Dzięki strategii “Od pola do stołu” Pora na Pola będzie mogło stać się przykładem zakładanych zmian w naszym kraju i skorzystać z programów unijnych wspierających strategię.

Finanse i prognozy

Po pandemii jesteśmy 7,5x więksi niż przed

Od początku naszej działalności stawiamy na wzrost skali. W krótkim czasie przeszliśmy drogę z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki akcyjnej z przychodami rosnącymi rok do roku średnio o 140%. Znaczące różnice we wzrostach rok do roku w ostatnich dwóch latach wynikają w szczególności z wpływu pandemii – w roku 2020 wzrost w stosunku do 2019 był wyjątkowo duży i wzmocniony efektem obostrzeń, co z kolei spowodowało, że w roku 2021 w stosunku do roku 2020 nastąpiła korekta wzrostu. Sytuacja z pandemią się normuje, więc spodziewamy się, że w następnych latach wartości procentowe wzrostów będą bardziej przewidywalne.

* Dane własne Emitenta, w tym sprawozdania finansowe Emitenta. Dane finansowe za rok 2021 są danymi wstępnymi i nie zostały jeszcze ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Dane za 2018 rok oraz pierwszą połowę 2019 roku zostały osiągnięte w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Pora na Pola Adrian Piwko, której przedmiot był tożsamy z obecną działalnością Spółki.

Prognozy finansowe na następne lata

Zgodnie z naszym głównym celem strategicznym, w najbliższych latach skupiamy się przede wszystkim na wzroście przychodów, przy marżowości ze sprzedaży produktów na poziomie takim, aby pokrywała z kilkunastoprocentowym zapasem skalowalne koszty logistyczne i administracyjne obsługi zamówienia oraz koszty marketingowe utrzymania klienta. Koszty związane z rozwojem struktury firmy oraz koszty projektów rozwojowych pokrywamy zgodnie z naszą strategią finansowania i rozwoju z finansowania z zewnątrz (emisje akcji, granty i pożyczki). Takie podejście umożliwia zdecydowanie szybszy rozwój biznesu aż do osiągnięcia takiej skali zamówień, gdy zapas z marży (po odjęciu kosztów skalowalnych) będziemy chcieli przeznaczyć do pokrywania kosztów całej rozwiniętej struktury i kolejnych projektów oraz generowania zysku operacyjnego.

Źródło: Emitent. Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Zespół

 • Adrian Piwko

  ZAŁOŻYCIEL I PREZES ZARZĄDU

  Z wykształcenia inżynier budownictwa, z powołania pomysłodawca i architekt internetowego targu PORA NA POLA, z motywacji do osiągania kolejnych sukcesów - absolwent Szkoły Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju. Ekspert w dziedzinie rzemieślniczej żywności, miłośnik regionalnych produktów i kulinarny patriota.
 • Kamil Kopania

  DYREKTOR OPERACYJNY

  Absolwent WSB we Wrocławiu na kierunkach Marketingu oraz Zarządzania, aktualnie słuchacz studiów podyplomowych ALK na kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw. Od początku kariery związany z FMCG, doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarach sprzedaży, zakupów oraz logistyki. Przez ponad 6 lat pracował w Eurocash (jednym z największych dystrybutorów FMCG działających w Polsce), skupiając się na implementacji projektów oraz działaniach operacyjnych. Uczestnik programu rozwojowego Management Trainee w Eurocash. Prywatnie pasjonat podróży oraz sportów wytrzymałościowych.
 • Wojtek Osiński

  KIEROWNIK DZIAŁÓW MARKETINGU I SPRZEDAŻY

  Absolwent Marketingu i Zarządzania na UAM w Poznaniu, od ponad 25 lat skupiony na marketingu żywności. Zawodowo przez wiele lat związany z Nestle, gdzie przeszedł drogę od asystenta marketingu aż po managera zarządzającego działem słodyczy. Pracował zarówno w Polsce jak i w krajach bałtyckich. Prywatnie ojciec dwóch córek, fan fotografii, dobrej kuchni i podróży kulinarnych po Polsce i nie tylko. Autor bloga Taste Poland.
 • Artur Piwko

  KIEROWNIK DS. PROJEKTÓW I ROZWOJU BIZNESU

  Absolwent warszawskich uczelni SGH i WSHiP. Na ścieżce swojej kariery zawodowej - w szczególności tworzył od podstaw i rozwijał nowe przedsięwzięcia w ramach dużych grup kapitałowych. Dzięki doświadczeniu z powodzeniem rozwija nowe projekty w ramach działalności spółki. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci, fan sportu oraz prac ogrodowych.

Spotkajmy się

Masz pytanie? Zastanawiasz się nad zakupem akcji? Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszych planów? Umów się na 20-minutową rozmowę z Prezesem Zarządu. Spotkania odbywają się z pomocą komunikatora Zoom. Jeśli nie znalazłeś dogodnego dla Ciebie terminu, napisz do nas na adres zainwestuj@poranapola.pl i umów się na spotkanie indywidualnie.

Aktualności

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Raport z wyceny spółkiPobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2019Pobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2020Pobierz
 • Wstępne dane finansowe za Q1-Q3 2021Pobierz
 • Dokument aktualizacyjny z dn. 3.02.2022Pobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdfunding udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity.

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

W przypadku braku profilu zaufanego, formularz możesz także podpisać:

 • Podpisem kwalifikowanym i przesłać PDF na naszą skrzynkę mailową
 • Podpisem ręcznym i wysłać oryginalny dokument drogą pocztową na adres siedziby spółki
Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki)
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Dlaczego spółka zdecydowała się na pozyskanie kapitału poprzez crowdinvesting?

Na pierwszym miejscu jest tutaj aspekt ideologiczny – mamy duże pokłady wiary w to, że biznes odpowiedzialny społecznie to także biznes współfinansowany przez społeczność. Prowadzimy działalność, w której chcemy żeby:

 • bogaciły się lokalne społeczności,
 • odradzały się relacje między konsumentem a producentem,
 • zapewnić godne płace drobnym producentom,
 • dać konsumentom dostęp do transparentnego jedzenia.

 

Jest to dla nas spójne, że jeśli wcielamy w życie tak ważne dla społeczeństwa tematy, to społeczeństwo może partycypować zarówno w decydowaniu o tym, jak i w budowaniu firmy, ponoszeniu ryzyka i w potencjalnych zyskach z realizacji tych celów. Crowdfunding nam to daje w sposób bardzo wymierny.

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki Pora na Pola S.A.?

Zapisu na akcje Pora na Pola S.A. będzie można dokonać od 18.01.2022 r. od godz. 9:00.

Ile akcji spółki Pora na Pola S.A. Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdinvestingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 18 240 akcji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 1 915 200 zł?

Kwota zostanie przeznaczona na realizację następujących pięciu celów inwestycyjnych, a szczegóły opisane są na początku strony emisji:

  • Rozwój technologii e-commerce i predykcji popytu  – 900 000 zł
  • Rozwój technologii dokumentującej drogę pochodzenia produktu – 350 000 zł
  • Rozbudowa kanałów sprzedaży  – 250 000 zł
  • Działania promocyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu Spółki – 215 200 zł

  Rozwój oferty degustacyjnej jedzenia i polskich alkoholi – 200 000 zł

Czy benefity do pakietów sumują się w przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu?

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Zostaje dodana ilość akcji. Jeśli po dodaniu obu lub więcej zapisów suma akcji będzie równała się wyższemu pakietowi, Inwestor otrzyma benefity z tego pakietu.

Czy spółka planuje debiut giełdowy?

Spółka  Pora na Pola S.A. planuje wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu  do końca 2023 roku. Spółka nie podjęła jeszcze czynności zmierzających do wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego. Rozpoczęcie tych czynności planowane jest na 2023 rok.

Jak mogę sprzedać akcje przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie na podstawie umowy sprzedaży. Mamy już wśród naszych akcjonariuszy przypadki sprzedaży wcześniej zakupionych akcji.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Spółka przesyła akcjonariuszom comiesięczne mailingi z podsumowaniem miesiąca, publikuje odpowiednie komunikaty na swojej stronie internetowej https://poranapola.pl/strony/11-akcjonariat oraz odpowiada na pytania akcjonariuszy mailowo, a także poprzez zamkniętą grupę na FB stworzoną do komunikacji z inwestorami. Spółka ma doświadczenie w prowadzeniu relacji inwestorskich. Obecnie jej akcjonariuszami jest 1500 osób z 3 poprzednich emisji.

Jaki wpływ na realizację projektu może mieć pandemia Covid-19?

Działalność Spółki nie należy do branż szczególnie narażonych na wprowadzane ograniczenia, skupiamy się na sprzedaży internetowej, w której z racji na pandemię widoczny był wzrost sprzedaży. Nie można jednak całkowicie wykluczyć wprowadzenia obostrzeń, które mogą mieć wpływ na działalności Spółki.

Jakie są plany spółki w przypadku niezebrania pełnej kwoty podczas emisji?

W takim przypadku Spółka zamierza priorytetyzować cele emisyjne. Spółka zamierza odłożyć w czasie realizację transparentnej drogi pochodzenia produktu oraz oferty degustacyjnej jedzenia i polskich alkoholi , szukając w międzyczasie innego źródła sfinansowania celu inwestycyjnego.

Jak Spółka rekrutuje dostawców? Jak weryfikuje jakość produktów?

Zrzeszamy ponad 100 sprawdzonych, polskich rolników oraz producentów najwyższej jakości żywności. Stawiamy na uczciwie prowadzone gospodarstwa, małe manufaktury, tradycyjny, naturalny produkt i wspaniałych tworzących go ludzi. Wszyscy dostawcy targu są weryfikowani przez nasz zespół pod kątem metod produkcji oraz smaku. Współpracujemy wyłącznie z rolnikami, którzy produkują swoją żywność metodami naturalnymi. Jako jedyni oferujemy stare odmiany warzyw i owoców, które są zwykle marginalizowane przez producentów żywności przemysłowej. Wybieramy dostawców prawdziwego jedzenia: mikro uprawy starych odmian, produkty tradycyjne i unikalne. Wybieramy zawsze produkty świeże, a jeśli konserwowane to w sposób naturalny: kiszone (i niepasteryzowane).

W jaki sposób zostanie przeprowadzony warsztat z dostawcą i założycielem Pora na Pola?

Warsztat z dostawcą i założycielem Pora na Pola zostanie zorganizowany w kameralnej grupie po rozluźnieniu covidowych restrykcji, we wskazanym przez Pora na Pola terminie i miejscu. Może to być warsztat serowarski z wizytą w gospodarstwie lub warsztaty kulinarne w studio kuchennym albo np. warsztat w ramach odwiedzin na plantacji owoców. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na podstawie liczby osób upoważnionych do pakietu oraz sytuacji epidemiologicznej.

Na czym polega program akceleracyjny NESsT i IKEA Social Entrepreneurship?

Celem programu jest poprawa warunków zatrudnienia dla osób wywodzących się z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym czy ubóstwem. NESsT inwestuje w przedsiębiorstwa, które tworzą wysokiej jakości miejsca pracy dla społeczności o słabo rozwiniętej infrastrukturze, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

Pakiety

DOMOWY OGRODNIK(od 525 zł - 5 akcji)

– Jednorazowy kod rabatowy na 25 zł na zakupy na poranapola.pl

CUKIERNIK(od 1680 zł - 16 akcji)

– Jednorazowy kod rabatowy na 25 zł na zakupy na poranapola.pl
– Karta akcjonariusza – dwuletnia zniżka 5% na zakupy na poranapola.pl

PIEKARZ(od 6300 zł - 60 akcji)

– 2x jednorazowy kod rabatowy na 25 zł na zakupy na poranapola.pl
– Karta akcjonariusza – dwuletnia zniżka 5% na zakupy na poranapola.pl
– Woreczek lniany na chleb z logo Pora na Pola

SEROWAR(od 15960 zł - 152 akcje)

– 2x jednorazowy kod rabatowy na 25 zł na zakupy na poranapola.pl
– Karta akcjonariusza – dwuletnia zniżka 5% na zakupy na poranapola.pl
– Woreczek lniany na chleb z logo Pora na Pola
– Grupowy warsztat z założycielem i dostawcą Pora na Pola ze zwiedzaniem gospodarstwa/wytwórni oraz wspólnym posiłkiem

HODOWCA(od 32760 zł - 312 akcji)

– 2x jednorazowy kod rabatowy na 25 zł na zakupy na poranapola.pl
– Karta akcjonariusza – dwuletnia zniżka 5% na zakupy na poranapola.pl
– Woreczek lniany na chleb z logo Pora na Pola
– Grupowy warsztat z założycielem i dostawcą Pora na Pola ze zwiedzaniem gospodarstwa/wytwórni oraz wspólnym posiłkiem
– Zestaw konesera – selekcja produktów od naszych rolników i wytwórców

FARMER(od 73500 zł - 700 akcji)

– 2x jednorazowy kod rabatowy na 25 zł na zakupy na poranapola.pl
– Karta akcjonariusza – dwuletnia zniżka 5% na zakupy na poranapola.pl
– Woreczek lniany na chleb z logo Pora na Pola
– Grupowy warsztat z założycielem i dostawcą Pora na Pola ze zwiedzaniem gospodarstwa/wytwórni oraz wspólnym posiłkiem
– Zestaw konesera – selekcja produktów od naszych rolników i wytwórców
– Dwuosobowe zaproszenie na grupową kolację przygotowaną przez szefa kuchni i założyciela Pora na Pola w Warszawie (dedykowane menu przygotowane na bazie produktów z Pora na Pola)

RZEMIEŚLNIK(od 210 000 zł - 2000 akcji)

– 2x jednorazowy kod rabatowy na 25 zł na zakupy na poranapola.pl
– Karta akcjonariusza – dwuletnia zniżka 5% na zakupy na poranapola.pl
– Woreczek lniany na chleb z logo Pora na Pola
– Grupowy warsztat z założycielem i dostawcą Pora na Pola ze zwiedzaniem gospodarstwa/wytwórni oraz wspólnym posiłkiem
– Zestaw konesera – selekcja produktów od naszych rolników i wytwórców
– Dwuosobowe zaproszenie na grupową kolację przygotowaną przez szefa kuchni i założyciela Pora na Pola w Warszawie (dedykowane menu przygotowane na bazie produktów z Pora na Pola)
– Zaproszenie dla Ciebie i maksymalnie 7 bliskich Ci osób na prywatną kolację zorganizowaną w Warszawie lub w Twoim domu w dowolnym mieście w Polsce przez szefa kuchni i założyciela Pora na Pola

Discussion